Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Broulias Λογιστική – Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική παρέχει άρτιες λογιστικές υπηρεσίες για την εύρυθμη και συνεπή λειτουργία των λογιστικών σας υποθέσεων.

 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σκοπός μας είναι οι πελάτες μας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους, να λαμβάνουν την μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές τους.

 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας κατέχει τις δεξιότητες για να διαμορφώσει και να προτείνει στους πελάτες μας αξιόπιστες προτάσεις για την κάλυψη, εξυπηρέτηση και επίλυση κάθε χρηματοοικονομικής τους ανάγκης.

 

Διαχείριση Μισθοδοσίας– Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εμπειρία των στελεχών μας της εταιρείας μας, σε εργατικά θέματα και προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες που αποβλέπουν στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις, και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών, αποφορτίζοντας την επιχείρηση σας από χρονοβόρες διαδικασίες.

 

Επιδοτήσεις – Επιχειρησιακά Προγράμματα

Με έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση η εταιρεία Broulias Λογιστική και Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική αναλαμβάνει την υποστήριξη και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων.