espaΑναμένεται να ξεκινήσει ο Β’ κύκλος των ΕΣΠΑ που αφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 • Ποιους αφορά:
  -Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχους αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ.
  -Επίσης, πτυχιούχους από Σχολές Θεάτρου και Χορού, αναγνωρισµένες από το Υπ. Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες και απόφοιτους µουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά την 1.1.1995).
 • Μπορούν να συµµετέχουν:
  Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.
  Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.
Επιδοτούνται µε 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο µε ατοµική επιχείρηση, έως 40.000€ συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµών δαπανών.

 • Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής
  1. Εισοδηµατικά κριτήρια για τους ενδιαφερόµενους που θα υποβάλλουν αίτηση µε την ιδιότητα του ανέργου ή µισθωτού ισχύουν τα εξής:
  α. Για την κατηγορία Α, ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να µην υπερβαίνει ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδηµα.
  β. Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να µην υπερβαίνει τις 40.000€
  2. Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραµµάτων κατάρτισης.
  3. Να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.
  4. Να µην έχουν και την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και να µην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (ως ατοµικοί επιχειρηµατίες) από την 1.1.2017 και µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.