Πρωτεύον στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της λειτουργίας τους. Η ανάθεση εργασιών σε έμπειρους και εξειδικευμένους, εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική στρατηγική.

Μείωση λειτουργικού κόστους

Ίσως το προφανέστερο όφελος για κάθε επιχείρηση, αφού μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη στον βαθμό που επιχείρηση επιθυμεί τις λειτουργίες λογιστηρίου-μισθοδοσίας, (από την επίβλεψη μέχρι την πλήρη διαχείριση), σε κόστος αρκετά χαμηλότερο από την αντίστοιχη «εσωτερική» διαχείριση των λειτουργιών αυτών.

Αποδέσμευση πόρων

Συνεπώς η επιχείρηση απαλλάσσεται από τις συγκεκριμένες λειτουργίες, και απελευθερώνει πόρους τους οποίους μπορεί να επικεντρώσει και να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά, στον κύριο στόχο της, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά της.

Αύξηση της ποιότητας

Οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες γνωρίζουν καλά το αντικείμενο που αναλαμβάνουν, έχουν επενδύσει σε ικανό προσωπικό και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και είναι η δουλειά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, σε τομείς όπως οι παρακάτω:

Περισσότερα