Διαχείριση Μισθοδοσίας– Ανθρώπινου Δυναμικού

Γνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της επιχείρησης, αλλά παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος αποτελεί μια σημαντική δαπάνη, η εταιρεία μας εγγυάται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας, και άλλων θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

 • Έγκαιρο και έγκυρο Μηνιαίος Υπολογισμό Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών και έκδοση μηνιαίας απόδειξης πληρωμής
 • Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου
 • Διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών υποθέσεων (προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις κ.λπ.)
 • Πίνακες εναλλαγής ωρών εργασίας, για περιπτώσεις εναλλασσόμενου ωραρίου
 • Υπολογισμός κοστολογίου πριν προχωρήσετε σε πρόσληψη
 • Καταστάσεις επιχορηγούμενου προσωπικού, σε περιπτώσεις επιχορηγήσεων
  Διαχείριση SEPE net (πλατφόρμα Επιθεώρησης Εργασίας)
 • Συμβουλευτική στην επιλογή προσωπικού (τεχνική συνεντεύξεων, τεχνικές screening)
 • Συμβουλευτική στην οργάνση και ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Στοχοθέτηση και τεχνικές αξιολόγησης προσωπικού
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα λογιστηρίου