Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ακολουθώντας τις συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, η εταιρεία μας καθιστά στόχο την έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση. Σκοπός είναι οι πελάτες μας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους, να λαμβάνουν την μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές τους.

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με την φορολογική νομοθεσία
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο δραστηριοποίησης της εκάστοτε επιχείρησης
  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
  • Εξειδικευμένη σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών (Βουλγαρία – Ην. Βασίλειο – Αραβικά Εμιράτα)
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νομοί
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις Εταιρειών