Χρηματοοικονoμικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία Broulias Λογιστική – Χρηματοοικονομική κατέχει τις δεξιότητες για να διαμορφώσει και να προτείνει στους πελάτες μας αξιόπιστες προτάσεις για την κάλυψη, εξυπηρέτηση και επίλυση κάθε χρηματοοικονομικής τους ανάγκης.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για υπηρεσίες όπως:

  • Αναδιαρθρώσεις (Χρηματοοικονομικές – Επιχειρησιακές)
  • Αξιολόγηση της δομής και λειτουργίας της επιχείρησης
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
  • Στρατηγικές Marketing (Marketing Plan)
  • Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποτιμήσεις – Έλεγχος (Due Diligence)
  • Άντληση Κεφαλαίων – Επενδυτική Διαμεσολάβηση
  • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων – πελατών τραπέζης
  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Portfolio Management