Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία Broulias Λογιστική – Χρηματοοικονομική συμβουλευτική παρέχει άρτιες λογιστικές υπηρεσίες για την εύρυθμη και συνεπή λειτουργία των λογιστικών σας υποθέσεων.

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις:

 • Άρτια τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης ή στην εταιρεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Αναδιοργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα μέσα πληροφορικής
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με κύριο μέλημα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS – IFRS)
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών συναλλαγών και εργασιών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Νομαρχία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια.)
 • Οργάνωση σεμιναρίων για λογιστικά, εργατικά και φορολογικά θέματα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Προς Ιδιώτες:

 • Σύνταξη και υποβολή εισοδήματος και στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε1 – Ε2 – Ε9)
 • Σύνταξη και υποβολή εισοδήματος και στοιχείων ακίνητης περιουσίας για αλλοδαπούς (Ε1 – Ε2 – Ε9)
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης με σκοπό την ακριβή πληροφόρηση του πελάτη για το φόρο που του αναλογεί
 • Υπολογισμός και εκτύπωση φόρου που αναλογεί στη δήλωση
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος από την εταιρεία μας
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από τα ακίνητα σας
 • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού εισοδήματος
 • Κληρονομιές – Διαθήκες
 • Προτάσεις για τη διαχείριση των αντικειμενικών τεκμηρίων